Tìm kiếm tin tức

 
Kết luận của UBND tỉnh về phương án Quy hoạch phân khu phường An Tây, thành phố Huế
Ngày cập nhật 07/08/2020

        Ngày 22/7/2020, UBND tỉnh đã tổ chức buổi cuộc họp nghe báo cáo phương án Quy hoạch phân khu phường An Tây, thành phố Huế do ông Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 316/TB-UBND ngày 05/8/2020, trong đó kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

        1. Đồ án Quy hoạch được tổ chức lập và xem xét trong tổng thể các quy hoạch khác có liên quan nhằm đảm bảo tính kết nối về chức năng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

        2. Khảo sát, đánh giá kỹ hiện trạng đặc trưng của khu vực lập quy hoạch để đề xuất phương án phù hợp.

        3. Rà soát, đánh giá, cập nhật các đồ án quy hoạch đã và đang thực hiện ổn định trong phạm vi lập quy hoạch; trong đó, cập nhật các đồ án đã cơ bản ổn định  (Quy hoạch Học viện Phật giáo, quy hoạch Khu Lâm viên Huế,…) và có phương án đề xuất điều chỉnh đối với các đồ án chưa phù hợp; đối với đồ án Quy hoạch đại học Huế: làm việc với Đại học Huế để đánh giá lại quy mô khu vực quy hoạch Đại học Huế để có điều chỉnh, bổ sung (nếu có) với mục tiêu hình thành khu đại học tập trung chất lượng, xứng tầm, có quy mô phù hợp theo định hướng quy hoạch đại học Huế.

        4. Cơ bản thống nhất về định hướng quy hoạch trục đường Võ Văn Kiệt; tiếp tục rà soát, nghiên cứu để khai thác hiệu quả quỹ đất ở hai bên đường và đảm bảo xứng tầm trục đường chính đô thị, có địa hình đặc trưng; nghiên cứu việc thiết kế đô thị đối với trục đường này.

        5. Quy hoạch sử dụng đất cần xem xét cập nhật hiện trạng sử dụng đất năm 2019 để có phương án Quy hoạch phù hợp; trong đó, đối với đất an ninh quốc phòng, đất tôn giáo tín ngưỡng, đất rừng đặc dụng hạn chế việc thay đổi về quy mô, diện tích; rà soát kỹ khu vực dân cư hiện trạng để có phương án Quy hoạch phù hợp, đảm bảo tính khả thi; xem xét việc tạo quỹ đất dự trữ cho việc mở rộng Đại học Huế; đảm bảo quỹ đất cho các thiết chế hạ tầng xã hội (trường học; thể dục thể thao, giao thông tĩnh…); quỹ đất ở để tạo quỹ đất phát triển đô thị; các loại đất khác tiếp tục rà soát để quy hoạch phù hợp với nhiệm vụ và tính chất đặc thù của khu vực Quy hoạch.

        6. Quy hoạch giao thông cần tiếp tục xem xét đối với các tuyến đường giao thông kết nối các khu vực (về hướng tuyến và quy mô mặt cắt tuyến đường), nghiên cứu bổ sung về các loại hình giao thông công cộng; nghiên cứu việc khai thác, sử dụng kênh đào Nam sông Hương.

        7. Trên cơ sở các nội dung thống nhất nêu trên và các nội dung đề xuất tham gia ý kiến về đồ án quy hoạch, các Sở ngành tham dự buổi họp và các đơn vị có liên quan (được UBND thành phố Huế gửi Văn bản lấy ý kiến quy hoạch) có văn bản góp ý cụ thể gửi UBND thành phố Huế trước ngày 15/8/2020 để tổng hợp, hoàn thiện phương án quy hoạch.

        8. Sở Xây dựng chủ trì, làm việc cùng UBND thành phố Huế, UBND thị xã Hương Thủy để xác định rõ phạm vi, ranh giới, đấu nối các tuyến đường giao thông và các nội dung liên quan của 02 đồ án Quy hoạch phân khu phường An Tây, thành phố Huế và Quy hoạch phân khu phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy để có sự thống nhất, làm cơ sở hoàn chỉnh 02 đồ án.

        9. UBND thành phố  Huế khẩn trương tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo liên quan hoàn thiện đồ án quy hoạch (lấy ý kiến cộng đồng dân cư phường An Tây,…) để khẩn trương hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch trình thẩm định, phê duyệt theo Quy định./.

BBT+T.Q.Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.665.965
Truy cập hiện tại 863 khách