Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019
Ngày cập nhật 29/07/2020

        Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1861/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2019. Tổ trưởng là Lương Bảo Toàn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

        Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu làm bằng chứng đánh giá, lập hồ sơ đánh giá, tiến hành tự đánh giá bằng cách chấm điểm và tham mưu dự thảo Báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019 trình UBND tỉnh ban hành, báo cáo Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/8/2020.

        Thời gian làm việc: 30 ngày làm việc kể từ ngày triển khai đánh giá (không kể ngày nghỉ, ngày lễ).

        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/7/2020 và hết hiệu lực sau khi Tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Điều 2 Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 46 khách