Tìm kiếm tin tức

 
Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025
Ngày cập nhật 03/07/2020

        Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; ngày 01/7/2020, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

        - Phối hợp với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

        - Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị.

        - Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm.

        - Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

        - Tuyên truyền, vận động và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

        Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 21/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 40 khách