Tìm kiếm tin tức

 
Kết luận của UBND tỉnh về Đoàn Kiểm tra liên ngành báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường đầu tư SXKD và PCCN tại CCN Thủy Phương
Ngày cập nhật 03/07/2020

        Ngày 23/6/2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe Đoàn Kiểm tra liên ngành báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, đầu tư sản xuất kinh doanh và phòng chống cháy nổ tại Cụm công nghiệp Thủy Phương do ông Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 253/TB-UBND ngày 01/7/2020, trong đó kết luận: Qua kết quả kiểm tra tại cụm công nghiệp Thủy Phương, nhận thấy còn nhiều vi phạm, hạn chế tồn tại trong việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, đầu tư sản xuất kinh doanh và phòng chống cháy nổ tại 05 doanh nghiệp được kiểm tra.

        Các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đã thiếu sự kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai và xây dựng; đã để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất, xây dựng công trình trái phép trong một thời gian dài nhưng không có biện pháp xử lý. Các kết luận thanh tra về công tác quản lý và bảo vệ môi trường của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa được khắc phục do thiếu sự giám sát sau thanh tra.

        Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

        1. Đoàn Kiểm tra liên ngành hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, đề xuất xử lý nghiêm minh, theo đúng quy định; tập hợp đầy đủ hồ sơ để chuyển cho cơ quan chuyên môn liên quan để quản lý, tiếp tục xử lý vi phạm.

        2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức công bố kết quả kiểm tra và mời Lãnh đạo UBND tỉnh cùng dự làm việc với các doanh nghiệp.

        3. Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ, thực hiện xử lý vi phạm theo quy định pháp luật chuyên ngành.

        Trường hợp doanh nghiệp không chấp hành, cương quyết tham mưu đình chỉ sản xuất để khắc phục, xử lý chấm dứt đầu tư, tham mưu thu hồi đất theo quy định.

        4. Giao UBND thị xã Hương Thủy theo dõi, kiểm tra, giám sát các Doanh nghiệp trong việc thực hiện các yêu cầu của Đoàn kiểm tra, của UBND tỉnh; định kỳ hàng tháng Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

T.Q.Anh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 37 khách