Tìm kiếm tin tức

 
Kết luận của UBND tỉnh về phương án thí điểm dự án nạo vét, cải tạo dòng chảy và đảm bảo dung tích hồ chứa thủy điện Bình Điền và Hương Điền
Ngày cập nhật 03/07/2020

        Ngày 23/6/2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo phương án thí điểm dự án nạo vét, cải tạo dòng chảy và đảm bảo dung tích hồ chứa thủy điện Bình Điền và Hương Điền do ông Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 252/TB-UBND ngày 01/7/2020, trong đó kết luận: Việc nạo vét lòng hồ thủy điện là cần thiết để đảm bảo an toàn cho các hồ thủy điện, hạn chế gây ảnh hưởng ngập cho vùng thượng lưu, ven sông, suối và các dòng sông; đồng thời cung cấp nguồn khoáng sản (đất san lấp, cát, sỏi...) phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

        1. Sở Công thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng Quy trình cấp phép nạo vét, cải tạo dòng chảy và đảm bảo dung tích các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để làm cơ sở triển khai thực hiện.

        2. Liên quan đến việc thí điểm dự án nạo vét, cải tạo dòng chảy và đảm bảo dung tích hồ chứa thủy điện Bình Điền và Hương Điền:

        a) Đối với các Chủ đầu tư:

        - Yêu cầu các Chủ đầu tư phối hợp các Sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến: bảo vệ môi trường, việc đảm bảo dòng chảy, phạm vi quản lý lòng hồ, vị trí đổ thải, bến bãi tập kết cát, sỏi tận thu trong quá trình nạo vét thí điểm,...theo quy định.

        - Đối với phương án nạo vét, cải tạo dòng chảy và đảm bảo dung tích hồ chứa thủy điện Bình Điền: Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Công Thương thẩm định, báo cáo UBND tỉnh.

        - Đối với phương án nạo vét, cải tạo dòng chảy và đảm bảo dung tích hồ chứa thủy điện Hương Điền:

        + Về vị trí đổ thải: Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền phối hợp đơn vị liên quan xác định vị trí cụ thể, để làm cơ sở trình cấp thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

        + Về môi trường: Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định.

        b) Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về đánh giá tác động môi trường, thủ tục đất đai, thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định.

        c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá kết quả nạo vét giữa kỳ, cuối kỳ; trường hợp thuê đơn vị tư vấn độc lập đánh giá, Chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm chi trả.

        d) Sở Công Thương phối hợp, hướng dẫn Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền hoàn thiện dự án thí điểm nạo vét, cải tạo dòng chảy và đảm bảo dung tích hồ chứa thủy điện Bình Điền, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

T.Q.Anh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 32 khách