Tìm kiếm tin tức

 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện Nam Đông về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và kế hoạch năm 2020
Ngày cập nhật 29/06/2020

        Ngày 27/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì chủ trì buổi làm việc với huyện Nam Đông về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2020, kế hoạch năm 2020 của huyện Nam Đông và đã có Thông báo số 221/TB-UBND ngày 13/6/2020.

       Theo đó, một số vấn đề cụ thể và các đề xuất, kiến nghị trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:

       - Thực hiện các nhiệm vụ Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Tăng cường công tác quản lý và kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên khoáng sản, nhất là cát, sỏi sạn trên địa bàn.

       - Duy trì công tác quản lý đất đai tại khu vực thực hiện dự án nhà Máy xi măng Nam Đông không để tình trạng hoang hóa, lấn chiếm đất đai; nghiên cứu phương án sử dụng đất phù hợp trong thời gian dự án chưa được triển khai.

       - Về phương án chọn đơn vị đầu tư Khu vực Thác Trượt; UBND huyện Nam Đông phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát quy hoạch để có phương án điều chỉnh phù hợp theo hướng ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ, đảm bảo các điều kiện về môi trường.

       - Tiếp tục phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải, các phong trào"Ngày Chủ nhật Xanh", "Nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần"./.

P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.469.957
Truy cập hiện tại 1.361 khách