Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi đất của Công ty cổ phần Thủy điện A Lin 2 tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 29/06/2020

        Ngày 11/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND về thu hồi đất của của Công ty cổ phần Thủy điện A Lin 2 tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền.

        * Nội dung chính của Quyết định gồm:

        Thu hồi diện tích 57.062,6 m2 (Năm mươi bảy nghìn không trăm sáu mươi hai phẩy sáu mét vuông) đất tọa lạc tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền hiện do Công ty cổ phần Thủy điện A Lin 2 sử dụng và giao toàn bộ diện tích thu hồi nêu trên cho UBND xã Phong Mỹ quản lý.

        - Lý do thu hồi: Đất được nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn.

        - Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 29/12/2016 kèm theo.

        * Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

        - Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty cổ phần Thủy điện A Lin 2 và thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

        - UBND huyện Phong Điền chỉ đạo UBND xã Phong Mỹ quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao, chống lấn chiếm và xây dựng phương án khai thác hiệu quả khu đất nói trên.

        - UBND xã Phong Mỹ thực hiện quản lý đất đai theo đúng quy định./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.469.944
Truy cập hiện tại 1.363 khách