Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định dự toán Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày cập nhật 26/06/2020

        Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1518/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định dự toán Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch Hội đồng là Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

        Theo đó, chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định là:

        Thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự toán Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định tại khoản 5, Điều 40 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ ghi tại Điều 2 Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.469.920
Truy cập hiện tại 1.359 khách