Tìm kiếm tin tức

 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
Ngày cập nhật 15/05/2020

        Ngày 28/4/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 2911/BNN-TCTL phát động tổ chức Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

        Hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan trọng và phải được ưu tiên hàng đầu.

        1. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 29/4/2020 đến ngày 30/6/2020, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28 tháng 8) và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới, các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5.

        2. Các hoạt động chính:

        - Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình…), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

        - Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang Web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tuyến.

        3. Chủ đề và thông điệp:

        - Không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt.

        - Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.

        - Đảm bảo nước sạch, an toàn cho vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

        - Rửa tay, nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

        - Trữ nước hộ gia đình, giải pháp hiệu quả trong mùa khô hạn.

        - Chung tay vì nước sạch nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

        - Giải pháp nước và vệ sinh bền vững với chi phí hợp lý.

        - Không thể chờ đợi, phải đặt NƯỚC là trung tâm của các kế hoạch hành động./.

BBT+H.N.H.Việt - P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.470.051
Truy cập hiện tại 1.367 khách