Tìm kiếm tin tức

 
Hướng dẫn trình bày văn bản quản lý hành chính
Ngày cập nhật 16/03/2020

        Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

        Theo đó Nghị định hướng dẫn phương thức soạn thảo, ký ban hành, quản lý văn bản, lưu hồ sơ, tài liệu theo quy định và các hướng dẫn khác liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ và bảo quản tài liệu mật theo quy định bảo mật tài liệu.

        Phạm vi áp dụng của Nghị định gồm : các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chứ,c tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan doanh nghiệp theo hệ thống tổ chức của Đảng và Nhà nước đều phải áp dụng trong quá trình soạn thảo ban hành văn bản.

        Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ./.

Tập tin đính kèm:
N.T.T.Hồng - TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.469.881
Truy cập hiện tại 1.352 khách