Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành xây dựng đề án “Thí điểm xã hội hóa các điểm quảng cáo tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày cập nhật 14/02/2020

      Ngày 03/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 333/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác liên ngành xây dựng đề án “Thí điểm xã hội hóa các điểm quảng cáo tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. Tổ trưởng là Ông Trần Bá Mẫn - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

      Theo đó, Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ:

      - Tổ công tác có nhiệm vụ khảo sát, nghiên cứu cơ chế chính sách, quy hoạch đất đai, đấu thầu dự án, các nội dung có liên quan để xây dựng Đề án “Thí điểm xã hội hóa các điểm quảng cáo tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

      - Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ công tác để việc tham mưu có chất lượng, hiệu quả; tổ chức điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hoạt động của Tổ công tác theo quy định pháp luật.

      Các thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

      - Kinh phí hoạt động của Tổ công tác liên ngành do ngân sách cấp theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 52 khách