Tìm kiếm tin tức

 
Quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
Ngày cập nhật 10/02/2020

        Ngày 18/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTNMT quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

        Thông tư điều chỉnh quy trình kỹ thuật, duy trì, vận hành cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường. Áp dụng cho các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các công việc về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường.

        Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2020, bãi bỏ một số nội dung của các Thông tư sau: Chương II, Phần II Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014  và Điều 18 Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Tập tin đính kèm:
N.T.T.Hồng - TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.469.964
Truy cập hiện tại 1.362 khách