Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt Đề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030
Ngày cập nhật 13/01/2020

      Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3342/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030.

      * Theo đó, Mục tiêu của Đề án:

      - Cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tại Hội nghị lần thứ 17 (Khóa XV) thông qua Đề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030; Trong đó, mục tiêu xuyên suốt là đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

      - Làm cơ sở để nghiên cứu lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và thành lập các phường thuộc thành phố Huế.

      * Thời gian thực hiện:

      - Đến năm 2022: Hoàn thành việc mở rộng thành phố Huế theo quy hoạch.

      - Đến năm 2025: Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường.

      - Đến năm 2030: Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

      * Trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường:

      - Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị.

      - Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thực hiện cân đối, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, đáp ứng phù hợp các giai đoạn phát triển đô thị./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai- VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.200.128
Truy cập hiện tại 72 khách