Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch Triển khai Chương trình trọng điểm năm 2020 về di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại Khu vực I di tích Kinh thành Huế
Ngày cập nhật 13/01/2020

       Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND về Triển khai Chương trình trọng điểm năm 2020 về di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại Khu vực I di tích Kinh thành Huế.

 

        * Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch:

        - Tiếp tục thực hiện hoàn thành di dời các hộ thuộc khu vực Thượng thành và ổn định dân cư tại khu tái định cư Hương Sơ, An Hòa.

        - Hoàn thành di dời, giải tỏa, tái định cư khoảng 2.500 hộ dân thuộc khu vực Eo Bầu, hộ Thành hào và tuyến Phòng lộ trong năm 2020.

        - Hoàn thành việc giải phóng mặt bằng diện tích 54,9 ha phục vụ đầu tư khu tái định cư Bắc Hương Sơ, khu vực 3, 4, 5, 6, 7 và 8.

        - Xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bắc Hương Sơ (khu vực 3, 4, 5, 6, 7, 8); Đảm bảo việc bàn giao đất tái định cư để giao đất tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng di dời xây dựng nhà ở trong năm 2020.

        - Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thiết chế văn hóa xã hội và các công trình phụ trợ tại khu tái định Bắc Hương Sơ.

         * Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

        - Hướng dẫn, hỗ trợ UBND thành phố Huế trong việc thực hiện các thủ tục, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

        - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung đo đạc theo kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh quyết định tăng cường nhân lực, cán bộ làm công tác kiểm đếm, thẩm định cho cơ quan chuyên môn của thành phố Huế.

        - Chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND thành phố xác định giá đất cụ thể để phục vụ việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

        - Theo dõi, vận hành Hệ thống thông tin theo dõi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cử cán bộ theo dõi, giám sát tiến độ di dời dân cư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, kịp thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đảm bảo kế hoạch, tiến độ.

        - Kịp thời tổ chức họp Hội đồng tư vấn giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải tỏa và tái định cư trên địa bàn tỉnh để xử lý những vướng mắc theo báo cáo của UBND thành phố Huế trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai- VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.200.128
Truy cập hiện tại 69 khách