Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/01/2020

       Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3382/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trưởng ban là Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh.

       Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

       - Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định của pháp luật.

       - Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

       - Ban Chỉ đạo được trưng tập và thành lập Tổ Giúp việc. Trưởng ban Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ để thực hiện nhiệm vụ.

       - Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

       - Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

       Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (thay thế các Quyết định: số 2164/QĐ-UBND ngày 01/10/2018; số 1631/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh)./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai- VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.200.128
Truy cập hiện tại 67 khách