Tìm kiếm tin tức

 
Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 26/11/2019

      Ngày 20/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2960/QĐ-UBND về quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

      Theo đó, mục đích và yêu cầu của hoạt động phối hợp:

      - Bảo đảm tuân thủ pháp luật, thống nhất và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm.

      - Kịp thời phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký biện pháp bảo đảm.

      - Phân định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong quan hệ phối hợp, đảm bảo sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân.

      Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai- VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.200.128
Truy cập hiện tại 80 khách