Tìm kiếm tin tức

 
Chuyên trang thông tin hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật 26/11/2019

        Ngày 15/11/2019, Vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 10/KHCN về việc vận hành Chuyên trang thông tin khoa học và công nghệ.

       Mục đích của Chuyên trang thông tin hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ (địa chỉ http://vukhcn.monre.gov.vn) là cung cấp, cập nhật thông tin mới nhất cho các tổ chức, cá nhân về thông tin hoạt động khoa học và công nghệ; thông tin Hội nghi, hội thảo, diễn đàn quốc tế về khoa học và công nghệ; nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới; công nghệ mới; hệ thống TCVN, QCVN của các quốc gia trên thế giới của các lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Tập tin đính kèm:
N.V.M.Quang - TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.200.128
Truy cập hiện tại 79 khách