Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên và môi trường
Ngày cập nhật 09/10/2019

       Ngày 05/10/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 7262/UBND-ĐC về triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên và môi trường; trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

       - Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ và liên hệ Tổng cục Quản lý đất đai để sớm triển khai thực hiện trên địa bản tỉnh; chủ trì rà soát các nội dung liên quan để tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đăng ký Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai tham gia kết nối liên thông thủ tục đất đai - thuế.

       - Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, tham mưu ban hành, điều chỉnh Quy chế phối hợp quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tái chính về đất đai của người sử dụng đất dạng giấy và trên môi trường mạng.

       - Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất hiện có và báo cáo đề xuất giải pháp đáp ứng điều kiện hạ tầng tham gia kết nối liên thông trong giải quyết thủ tục đất đai - thuế./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai- VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.207.934
Truy cập hiện tại 50 khách