Tìm kiếm tin tức

 
Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 03/10/2019

      Ngày 26/9/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

      Theo đó, đối tượng áp dụng:

      - Đối tượng doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác có quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ổn định trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

      - Đối với doanh nhân: Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài trực tiếp tham gia lãnh đạo, điều hành quản lý doanh nghiệp do doanh nghiệp đề cử tham gia: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc; Giám đốc (Tổng Giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và Chủ doanh nghiệp tư nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

      Các lĩnh vực tuyên dương:

      - Nộp ngân sách hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế.

      - Xuất khẩu.

      - Giải quyết việc làm.

      - Doanh nghiệp vượt khó, sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

      - Doanh nghiệp trẻ xuất sắc.

      - Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

      Quyết định này có hiệu lực từ ngày 07/10/2019 (thay thế Quyết định số 100/2017/QĐ-UBND ngày 09/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét, tuyên dương, khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế)./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai- VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.208.733
Truy cập hiện tại 20 khách