Tìm kiếm tin tức

 
KINH TẾ - XÃ HỘI
      Ngày 02/01/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.  
        Ngày 25/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2389/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2, dự án thành phần Thừa Thiên Huế.
Ngày 26/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2730/QĐ-UBND về phê duyệt Tư liệu hiện trạng kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên, môi trường, khí hậu, thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2013.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.765.984
Truy cập hiện tại 184 khách