Tìm kiếm tin tức

 
Tình hình kinh tế xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020 tại địa bàn huyện A Lưới
Ngày cập nhật 12/06/2019

       Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 169/TB-UBND về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tại địa bàn huyện A Lưới.

      Nội dung Thông báo đã giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các Sở, ngành tổ chức thực hiện, gồm:

       - Sở Tài nguyên và Môi trường:

       + Liên quan đến nhà máy chế biến tinh bột sắn tại A Lưới: giao Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá kỹ tác động môi trường đối với nhà máy chế biến tinh bột sắn, đặc biệt đánh giá tác động đến nguồn nước, lượng thải, nguồn xả thải đối với khu vực xung quanh; trường hợp không đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định có ý kiến phản hồi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

       + Liên quan đến đo đạc, phân chia đất cho 249 hộ dân còn lại bị ảnh hưởng thủy điện A Lưới: Sở Tài nguyên và Môi trường ưu tiên hỗ trợ huyện A Lưới xử lý dứt điểm trước tháng 11/2019.

       + Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện Quy định về tiếp nhận, quản lý, cho thuê đất lâm nghiệp có nguồn gốc từ các lâm trường, quỹ đất lâm nghiệp do UBND cấp xã đang quản lý để giao cho người dân sản xuất; trong đó, chú ý đúng người, đúng đối tượng, đảm bảo mọi người dân đều có đất sản xuất; thời gian, hình thức, thời hạn thuê phù hợp..., đảm bảo tích tụ đất phát triển nông nghiệp kỹ thuật, công nghệ cao khi cần thiết.

       + Liên quan đến Nông trường cà phê A Lưới: Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát tham mưu Quyết định thu hồi đất, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phối hợp UBND huyện A Lưới xây dựng phương án sử dụng đất báo cáo UBND tỉnh xem xét.

       - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Du lịch nghiên cứu, xem xét hỗ trợ đề án phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái từ nguồn vốn dự án Trường Sơn Xanh.

       - Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, hỗ trợ, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển đàn bò thông qua Hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh trong thời gian tới

       - Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ huyện A Lưới triển khai Đề tài khoa học Hoa văn Zèng phục vụ sản xuất cũng như bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống; hỗ trợ tham gia vào chuỗi giá trị để thúc đẩy phát triển hàng hóa góp phần đa dạng sản phẩm du lịch của tỉnh./. 

Tập tin đính kèm:
P.Thai- VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.838
Truy cập hiện tại 2.134 khách