Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Ngày cập nhật 21/01/2019

      Ngày 02/01/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 

      Một số nội dung chủ yếu:

      * Chủ đề của năm: Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

      * Trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường:

      - Hướng dẫn triển khai khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực di tích Kinh Thành Huế. Phối hợp các đơn vị tập trung triển khai Đề án di dời các hộ dân khu vực I di tích Kinh thành Huế.

      - Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, kiên quyết xử lý vi phạm trong sử dụng đất, lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép, không xử phạt để tồn tại công trình vi phạm thuộc đối tượng phải tháo dỡ. Xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024. Hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện; xây dựng danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trong năm 2020. Quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác.

      - Thực hiện các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, khai thác hiệu quả hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

      - Đôn đốc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đầu tư hạ tầng, bàn giao và tiếp nhận quỹ đất phân lô các dự án tạo quỹ đất, quỹ nhà đất.

      - Thực hiện tốt công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về khai thác khoáng sản trái phép, xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. Đẩy nhanh thực hiện dự án “Khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” theo đúng tiến độ.

      - Vận hành phần mềm tiếp nhận và quản lý cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường và tiến tới kết nối vào Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh.

      - Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế không rác thải”.

      - Thực hiện các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.818
Truy cập hiện tại 2.132 khách