Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Ngày cập nhật 08/01/2020

        Ngày 01/01/2020, UBND tỉnh đã bna hành Quyết định số 01/QĐ-UBND triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

        Mục tiêu phát triển: Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Đẩy mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu trên cơ sở khai thác thế mạnh, đặc thù của địa phương, ưu tiên phát triển các ngành du lịch; công nghiệp công nghệ thông tin, nông nghiệp sạch, công nghệ cao; phát triển đô thị thông minh và bền vững. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền điện tử. Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

        Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:

        - Tỷ lệ diện tích được cấp GCNQSDĐ cá nhân đạt 98,56%, tổ chức đạt 99,5%;

        - Thu tiền sử dụng đất 730 tỷ đồng./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.833
Truy cập hiện tại 2.132 khách