Tìm kiếm tin tức

 
Tình hình kinh tế xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020 tại địa bàn huyện Phú Lộc
Ngày cập nhật 14/10/2019

      Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 378/TB-UBND về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tại địa bàn huyện Phú Lộc.

      Nội dung Thông báo nêu một số vấn đề cụ thể về lĩnh vực tài nguyên, môi trường:

      - Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ tài nguyên, cải thiện môi trường. Tăng cường các quy định, quy chế bảo vệ môi trường, cảnh quan nhất là ở các khu vực đầm phá, khu du lịch sinh thái biển Lăng Cô, đầm Lập An, đầm Cầu Hai... Giải quyết triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

      Đối với đầm Lập An: Ban Quản lý Khu kinh tế công nghiệp phối hợp UBND huyện Phú Lộc tăng cường kiểm tra, xử phạt các cơ sơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, vi phạm xây dựng. Sở Xây dựng rà soát công tác quy hoạch, đề xuất phương án cắm mốc quy hoạch để quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất giải pháp nạo vét, đảm bảo cảnh quan, môi trường sinh thái; báo cáo UBND tỉnh.

      - Làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai; phấn đấu chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đạt 100%. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, nhất là hoạt động khai thác cát, sỏi, vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện.

      - Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án thu gom và xử lý rác thải; phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải, các phong trào "Ngày Chủ nhật Xanh", "Nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần"; quan tâm bảo vệ môi trường biển, đặc biệt tại các bãi tắm, đảm bảo an toàn du lịch biển./. 

Tập tin đính kèm:
P.Thai- VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.729
Truy cập hiện tại 2.118 khách