Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt Tư liệu hiện trạng kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên, môi trường, khí hậu, thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2013
Ngày cập nhật 31/12/2014

        Ngày 26/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2730/QĐ-UBND về phê duyệt Tư liệu hiện trạng kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên, môi trường, khí hậu, thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2013.

        Quyết định được ban hành nhằm thống nhất phần đánh giá hiện trạng chung về kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên, môi trường của tỉnh Thừa Thiên Huế và tiết kiệm kinh phí, thời gian trong việc thu thập, xử lý thông tin đánh giá hiện trạng trong quá trình xây dựng các đề án, chiến lược, quy hoạch... của tỉnh.
       
        UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành:
        - Sử dụng thông tin trong Tư liệu để phục vụ nội dung phân tích, đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội trong xây dựng các đề án, chiến lược, quy hoạch; giảm chi phí đánh giá hiện trạng, chỉ bố trí kinh phí thu thập, xử lý những thông tin chưa có trong Tư liệu.
        - Có trách nhiệm rà soát số liệu, nội dung thuộc ngành, địa phương mình phụ trách để chỉnh sửa, bổ sung hàng năm và chịu trách nhiệm về số liệu, nội dung chuyên ngành đó./.
Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.974
Truy cập hiện tại 2.146 khách