Tìm kiếm tin tức

 
Tình hình kinh tế xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020 tại địa bàn huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 14/09/2019

      Ngày 07/9/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo Kết luận số 322/TB-UBND về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tại địa bàn huyện Phong Điền.

      Nội dung Thông báo nêu một số vấn đề cụ thể về lĩnh vực tài nguyên, môi trường:

      - Làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai; tập trung tháo gỡ vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, nhất là hoạt động khai thác cát, sỏi, đất san lấp, sa khoáng titan trên địa bàn huyện.

      - Tiếp tục phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng – xanh – sạch, không rác thải, các phong trào"Ngày Chủ nhật Xanh", "Nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần". Tuyên truyền vận động người dân thực hiện có hiệu quả việc phân loại rác thải tại hộ gia đình trước khi xử lý.

      - Quá trình thực hiện kiểm kê đất đai và lập hồ sơ hiện trạng sử dụng đất Huyện cần làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để lồng ghép, thực hiện đồng thời với dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế (VILG)./. 

Tập tin đính kèm:
P.Thai- VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.767
Truy cập hiện tại 2.126 khách