Tìm kiếm tin tức

 
Một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 16/07/2019

      Ngày 06/7/2019, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 179/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm:

       1. Kết quả đạt được về tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2019:

      - Cơ bản hoàn thành thống kê đất đai năm 2018; đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện; phê duyệt 6/9 đơn vị cấp huyện về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Đã ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đã điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung và một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015 - 2019). Đang xây dựng Bảng giá đất 05 năm 2020-2024.

      - Đang thực hiện đề án “Đánh giá tiềm năng và giải pháp khai thác cát nội đồng vùng Phú Vang - Phú Lộc” và đề án “Xác định hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. Khai thác khoáng sản thực hiện đấu giá đảm bảo theo quy định của pháp luật.

      - Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế xanh - sạch - sáng, không rác thải qua Chương trình “Ngày chủ Nhật Xanh”, chương trình "Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần"  đã phát huy tính hiệu quả phần rất lớn cải thiện môi trường. Đang đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thu gom chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thanh kiểm tra về môi trường: Đã phát hiện 51 vụ vi phạm môi trường, giảm 17 vụ, đã tiến hành xử lý 45 vụ với tổng số tiền phạt 212,5 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: thải nước thải ra môi trường không qua xử lý; vận chuyển đất đá, cát sạn rơi vãi và vận chuyển thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc, vận chuyển động vật không đảm bảo điều kiện thú y.

       2. Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm:

      - Hoàn thành xây dựng Bảng giá đất 05 năm 2020-2024; tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc cho thuê đất đảm bảo hoàn thành kế hoạch. Hoàn thành các đề án, dự án quan trọng theo kế hoạch.

      - Làm tốt công tác quản lý tài nguyên và môi trường, thích nghi biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Nghiên cứu, triển khai, xây dựng kế hoạch thỏa thuận Paris theo Quyết định số 2053/TTg ngày 28/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ sau khi có thông báo kinh phí của Bộ Tài nguyên và Môi trường (thực hiện hợp phần biến đổi khí hậu, thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh).

      - Triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ - 5 sẵn sàng”. Triển khai phương án phòng, chống lụt bão, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai. Quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên, khoáng sản trong quản lý đất đai và khai thác cát, sét, sỏi./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai- VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.944
Truy cập hiện tại 2.141 khách