F:\F_Portal\stnmt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
Sở TN&MT thành lập Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai
Ngày cập nhật 08/05/2017

        Ngày 03/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 114/QĐ-STNMT thành lập Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai.

* Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai tại địa chỉ sau:

       1. Số điện thoại đường dây nóng: 02343827725 và 02343502923, tiếp nhận phản ánh trong giờ hành chính.

       2. Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: stnmt@thuathienhue.gov.vn và qldd.stnmt@thuathienhue.gov.vn tiếp nhận phản ánh tại các thời điểm trong ngày.

       * Về tổ chức thực hiện: Giao Chi cục Quản lý đất đai, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở:

       - Bố trí cán bộ trực, tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng.

       - Lập sổ để theo dõi mọi thông tin phản ánh và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

       - Tổng hợp báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/5 và ngày 15/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Tổng cục quản lý đất đai. Thời gian thực hiện liên tục năm 2020./.

Tập tin đính kèm:
BBT+N.N.Thịnh-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.918
Truy cập hiện tại 2.138 khách