F:\F_Portal\stnmt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
Kết luận của UBND tỉnh tại buổi họp nghe báo cáo đề xuất phương án nghiên cứu ý tưởng quy hoạch Khu vực Rú Chá, Hương Phong – Thành phố Huế và khu vực Cánh đồng Thanh Lam
Ngày cập nhật 15/08/2022

     Ngày 30/7/2022, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo đề xuất phương án nghiên cứu ý tưởng quy hoạch Khu vực Rú Chá, Hương Phong – Thành phố Huế và Khu vực Cánh đồng Thanh Lam, cuộc họp do đồng chí Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo Kết luận số 276/TB-UBND ngày 04/8/2022.

     Theo đó, đối với đề xuất ý tưởng quy hoạch Khu vực Rú Chá, xã Hương Phong, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở tổng hợp phương án đề xuất, tham mưu điều chỉnh phù hợp đối với quy hoạch Khu bảo tồn đất ngập mặn vùng Tam Giang – Cầu Hai phù hợp./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai-VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.708
Truy cập hiện tại 2.120 khách