F:\F_Portal\stnmt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
Xây dựng quy trình cung cấp hồ sơ và bản đồ địa chính khu đất phục vụ công tác kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, các nhiệm vụ theo yêu cầu của UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền
Ngày cập nhật 15/08/2022

       Ngày 02/8/2022, UBND tỉnh có Công văn số 8133/UBND/TC về xây dựng quy trình cung cấp hồ sơ và bản đồ địa chính khu đất phục vụ công tác kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, các nhiệm vụ theo yêu cầu của UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền, trong đó giao trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì (chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai tỉnh, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh làm đấu mối), phối hợp các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng quy trình (xác định cụ thể trình tự các bước, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương liên quan và thời gian thực hiện) về cung cấp hồ sơ và bản đồ địa chính khu đất (bao gồm bản đồ thể hiện chi tiết đất do UBND cấp xã quản lý và đất do hộ giá đình, cá nhân, tổ chức quản lý; bảng thống kê thửa đất; hiện trạng, nguồn gốc sử dụng đất) để phục vụ công tác kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, các nhiệm vụ theo yêu cầu của UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền liên quan công tác quản lý nhà nước về đất đai, trên cơ sở khai thác các thông tin được cập nhật tại hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh hiện có, hệ thống GisHue và các dữ liệu số khác có liên quan; tham mưu./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai-VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.801.003
Truy cập hiện tại 2.147 khách