F:\F_Portal\stnmt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 14/7/2022
Ngày cập nhật 09/08/2022

      Ngày 14/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 78/NQ-HĐND về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021.

      Theo đó, để đẩy mạnh công tác quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung một số nội dung sau:

      - Quá trình lập quy hoạch thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản, cần kết hợp quy hoạch các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động khai thác khoáng sản (bãi thải, bãi tập kết, đường vận chuyển…).

      - Thường xuyên phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là tiến độ đóng cửa mỏ khoáng sản.

      - Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu điều chỉnh tăng mức ký quỹ bảo vệ môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản nhằm thực hiện công tác hoàn thổ, phục hồi và bảo vệ môi trường sau khai thác.

      - Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát trữ lượng còn lại của các mỏ khoáng sản hết thời gian khai thác để tham mưu phương án cấp quyền khai thác phục vụ các dự án trọng điểm, nhu cầu của các địa phương, tránh tình trạng lãng phí nguồn tài nguyên.

      - Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đề xuất phương án khai thác khoáng sản gắn với phương án phục hồi môi trường, đánh giá tác động môi trường trong quá trình thẩm định, trình phê duyệt các dự án khai thác khoáng sản.

      - Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu điều chỉnh việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo hướng không quy định cụ thể công trình sử dụng ngân sách nhà nước cần cung cấp khoáng sản; chỉ quy định theo lĩnh vực: công trình phát triển hạ tầng giao thông; công trình thủy lợi, thủy điện; công trình khắc phục thiên tai, địch họa; công trình hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn  mới... theo quy  định  tại  điểm  đ  khoản  1  Điều  22  của  Nghị  định  số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai-VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.659
Truy cập hiện tại 2.112 khách