F:\F_Portal\stnmt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 05/08/2022

      Ngày 13/7/2022, UBND tỉnh có Kế hoạch số 255/KH-UBND về xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

      * Theo đó, mục đích của kế hoạch:

      - Nâng cao hiệu lực và hiệu của của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.

      - Nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

      - Ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường; giảm thiểu suy thoái tài nguyên thiên nhiên, từng bước cải thiện môi trường, kịp thời xử lý các vấn đề bức xúc do ô nhiễm môi trường.

      - Xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Xử lý dứt điểm cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022. Đối với các cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quyết định của tỉnh, tiến hành rà soát đánh giá mức độ ô nhiễm; sau khi đánh giá, đề xuất phương án xử lý phù hợp để triển khai thực hiện.

      Trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai các Dự án đã phê duyệt khi được cấp đủ vốn. Hỗ trợ các địa phương trong công tác chuyên môn khi xây dựng dự án xử lý triệt để trên địa bàn các huyện./.

Tập tin đính kèm:
BBT+ Pthai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.967
Truy cập hiện tại 2.145 khách