F:\F_Portal\stnmt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão
Ngày cập nhật 05/08/2022

       Ngày 19/7/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 7544/UBND-TN về triển khai công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão; theo đó, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế có văn bản yêu cầu các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc địa bàn quản lý chủ động xây dựng phương án nhằm phòng ngừa và ứng phó kịp thời các sự cố về môi trường có thể xảy ra trong mùa mưa bão sắp tới phù hợp với tình hình hoạt động và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai-VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.844
Truy cập hiện tại 2.134 khách