Tìm kiếm tin tức

 
Kết luận của UBND tỉnh về báo cáo tiến độ thực hiện các thủ tục kêu gọi đầu tư tại khu đất CC4 - Khu A, đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 03/07/2020

        Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các thủ tục kêu gọi đầu tư tại khu đất CC4 - Khu A, đô thị mới An Vân Dương do ông Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 254/TB-UBND ngày 01/7/2020, trong đó kết luận:

        1. Về việc xử lý các khoản kinh phí nhà đầu tư đã thực hiện.

        - Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương thực hiện chuyển số tiền sử dụng đất Công ty Cổ phần Huegrid đã nộp vào tài khoản nhận tiền ký quỹ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên theo đúng quy định.

        - Đối với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đã thực hiện chi trả được hồ sơ kêu gọi đầu tư để nhà đầu tư mới thực hiện việc hoàn trả số tiền nêu trên cho Công ty Cổ phần Huegrid theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 461/TB-UBND ngày 03/12/2019.

        2. Về việc kêu gọi đầu tư tại khu đất CC4 - Khu A, đô thị mới An Vân Dương.

        - Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố danh mục, thông tin dự án sơ bộ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2020.

        - Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu vực phát triển đô thị lập danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020./.

T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 60 khách