Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
       Ngày 15/11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư số 22/2018/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000.
       Ngày 30/10/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2520/QĐ-UBND ban hành thông tin phê duyệt dự án đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và định hướng năm 2020.  
      Ngày 26/12/2018, Chính phủ đã có Nghị định số 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.  
       Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 27/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2019  
Ngày 08/01/2019, UBND tỉnh có Công văn số 107/UBND-TH về thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh.  
        Ngày 26/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định về việc hạn chế khai thác nước dưới đất.
        Ngày 16/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
        Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, ngày 19/12/2018 UBND tỉnh đã có Công văn số 9783/UBND-NC tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư: Nội dung Công văn như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
       Ngày 15/11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư số 22/2018/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000.
       Ngày 30/10/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2520/QĐ-UBND ban hành thông tin phê duyệt dự án đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và định hướng năm 2020.  
      Ngày 26/12/2018, Chính phủ đã có Nghị định số 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.  
       Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 27/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2019  
Ngày 08/01/2019, UBND tỉnh có Công văn số 107/UBND-TH về thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh.  
        Ngày 26/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định về việc hạn chế khai thác nước dưới đất.
        Ngày 16/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
        Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, ngày 19/12/2018 UBND tỉnh đã có Công văn số 9783/UBND-NC tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư: Nội dung Công văn như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.676.821
Truy cập hiện tại 326 khách