Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
      Ngày 26/02/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về Thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
       Ngày 04/3/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về Tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2019
     Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo phương án, hình thức đầu tư, quản lý vận hành khai thác các trạm chờ xe bus, xe điện trên địa bàn tỉnh do đồng chí Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo Kết luận số 33/TB-UBND ngày 28/02/2019.      Nội dung Thông báo như sau:
       Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 854/UBND-VH chỉ đạo một số nội dung liên quan đến tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh, trong đó UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường:
      Ngày 25/02/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 471/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh.      * Trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường:
      Ngày 26/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng.
      Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND phê duyệt Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
      Ngày 26/02/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về Thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
       Ngày 04/3/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về Tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2019
     Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo phương án, hình thức đầu tư, quản lý vận hành khai thác các trạm chờ xe bus, xe điện trên địa bàn tỉnh do đồng chí Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo Kết luận số 33/TB-UBND ngày 28/02/2019.      Nội dung Thông báo như sau:
       Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 854/UBND-VH chỉ đạo một số nội dung liên quan đến tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh, trong đó UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường:
      Ngày 25/02/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 471/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh.      * Trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường:
      Ngày 26/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng.
      Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND phê duyệt Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.765.984
Truy cập hiện tại 185 khách