Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
        Ngày 20/7/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 14/7/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1710/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.
        Ngày 12/7/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1689/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược tổng thể  phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 12/7/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1691/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế mũi nhọn”.
        Ngày 08/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND Triển khai Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
        Ngày 20/7/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 14/7/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1710/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.
        Ngày 12/7/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1689/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược tổng thể  phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 12/7/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1691/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế mũi nhọn”.
        Ngày 08/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND Triển khai Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.414.718
Truy cập hiện tại 77 khách