Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
      Ngày 21/01/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 182/QĐ-UBND về xác lập sở hữu toàn dân khu nhà đất số 72 (số cũ 50) đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế.
     Ngày 23/01/2021, UBND tỉnh có Kế hoạch số 24/KH-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
      Ngày 21/01/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 182/QĐ-UBND về xác lập sở hữu toàn dân khu nhà đất số 72 (số cũ 50) đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế.
     Ngày 23/01/2021, UBND tỉnh có Kế hoạch số 24/KH-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.999.755
Truy cập hiện tại 316 khách