Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
        Ngày 24/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quy định số 2660-QĐ/TU về gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet.
        Ngày 23/6/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 5322/UBND-CT về việc tiếp tục triển khai thực hiện nội dung tại Chỉ thị số 03/CTUBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh có yêu cầu:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
        Ngày 24/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quy định số 2660-QĐ/TU về gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet.
        Ngày 23/6/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 5322/UBND-CT về việc tiếp tục triển khai thực hiện nội dung tại Chỉ thị số 03/CTUBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh có yêu cầu:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.470.101
Truy cập hiện tại 1.378 khách