Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
      Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.
       Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2473/QĐ-UBND thành lập thành lập Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.       
       Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Điền Hải, Xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.        
      Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND về Kiểm tra và tự kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, kế hoạch liên quan đến vệ sinh môi trường, quảng cáo, rao vặt, trật tự đô thị, hoạt động ngày Chủ nhật xanh và phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 01 lần.
       Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2427/QĐ-UBND thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Máy Bay tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.     
      Ngày 04/10/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 – 2020. 
      Ngày 26/9/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
      Ngày 30/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2403/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải các bệnh viện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
      Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.
       Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2473/QĐ-UBND thành lập thành lập Hội đồng thẩm định Đề án thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.       
       Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Điền Hải, Xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.        
      Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND về Kiểm tra và tự kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, kế hoạch liên quan đến vệ sinh môi trường, quảng cáo, rao vặt, trật tự đô thị, hoạt động ngày Chủ nhật xanh và phong trào chống rác thải nhựa, nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng 01 lần.
       Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2427/QĐ-UBND thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Máy Bay tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.     
      Ngày 04/10/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 – 2020. 
      Ngày 26/9/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
      Ngày 30/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2403/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải các bệnh viện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.887
Truy cập hiện tại 104 khách