Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
        Ngày 19/6/2020, Sở Y tế có Công văn số 1609/SYT-NVY triển khai thực hiện Quyết định 2233/QĐ-BCĐ ngày 29/5/2020 của Trưởng BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19.
        Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã có Thông báo số 233/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án thuê cơ sở nhà đất số 20 Hà Nội, thành phố Huế, nội dung cụ thể như sau: 
        Ngày 11/6/2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc khảo sát thực địa kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua địa bàn tỉnh do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 234/TB-UBND ngày 18/6/2020 kết luận các nội dung như sau:
        Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo triển khai các thủ tục để thực hiện xây dựng công trình quốc phòng phục vụ di dời các cơ quan quân sự tại khu vực di tích Mang Cá do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì và đã có Thông báo số 223/TB-UBND ngày 15/6/2020, trong đó kết luận và chỉ đạo:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
        Ngày 19/6/2020, Sở Y tế có Công văn số 1609/SYT-NVY triển khai thực hiện Quyết định 2233/QĐ-BCĐ ngày 29/5/2020 của Trưởng BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19.
        Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã có Thông báo số 233/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án thuê cơ sở nhà đất số 20 Hà Nội, thành phố Huế, nội dung cụ thể như sau: 
        Ngày 11/6/2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc khảo sát thực địa kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua địa bàn tỉnh do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 234/TB-UBND ngày 18/6/2020 kết luận các nội dung như sau:
        Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo triển khai các thủ tục để thực hiện xây dựng công trình quốc phòng phục vụ di dời các cơ quan quân sự tại khu vực di tích Mang Cá do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì và đã có Thông báo số 223/TB-UBND ngày 15/6/2020, trong đó kết luận và chỉ đạo:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.469.971
Truy cập hiện tại 1.353 khách