Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
        Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND triển khai Chương trình trọng điểm năm 2019 về di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực I Kinh thành Huế.         * Mục tiêu tổng quát của kế hoạch:
        Ngày 14/12/2018, Ban Chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương - Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế chủ trì và đã có Thông báo số 214/BCĐ-XDCB ngày 21/12/2018, với những nội dung:
        Ngày 05/12/2018 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.        - Mục đích
       Ngày 24/11/2018, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc để bàn về các vấn đề liên quan đến Làng Thanh niên lập nghiệp xã Hương Phong, huyện A Lưới do đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 320/TB-UBND ngày 03/12/2018, trong đó đã kết luận và chỉ đạo:
        Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe Công ty cổ phần Khách sạn và du lịch Thiên Thai báo cáo các dự án đề xuất nghiên cứu đầu tư do đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 325/TB-UBND ngày 11/12/2018, trong đó đã kết luận và chỉ đạo:
        Ngày 28/10/2018, Bộ giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 53/2018/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu.  
        Ngày 08/11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.
        Ngày 05/11/2018, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với các ngành nghe báo cáo kết quả rà soát thực hiện quản lý sử dụng đất và đầu tư tại khu đất số 85 Nguyễn Chí Diểu và 91 Hàn Thuyên, do đồng chí Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 313/TB-UBND ngày 16/11/2018.
       Ngày 03/11/2018, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc nghe Liên doanh Công ty CP Sông Đà – Việt Hà và Công ty TNHH MTV Xây dựng và Đầu tư Thắng Gia Lộc báo cáo phương án nghiên cứu đầu tư dự án Opera Resort tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền do đồng chí Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 311/TB-UBND ngày 15/11/2018, trong đó đã kết luận và chỉ đạo:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
        Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND triển khai Chương trình trọng điểm năm 2019 về di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực I Kinh thành Huế.         * Mục tiêu tổng quát của kế hoạch:
        Ngày 14/12/2018, Ban Chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương - Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế chủ trì và đã có Thông báo số 214/BCĐ-XDCB ngày 21/12/2018, với những nội dung:
        Ngày 05/12/2018 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.        - Mục đích
       Ngày 24/11/2018, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc để bàn về các vấn đề liên quan đến Làng Thanh niên lập nghiệp xã Hương Phong, huyện A Lưới do đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 320/TB-UBND ngày 03/12/2018, trong đó đã kết luận và chỉ đạo:
        Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe Công ty cổ phần Khách sạn và du lịch Thiên Thai báo cáo các dự án đề xuất nghiên cứu đầu tư do đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 325/TB-UBND ngày 11/12/2018, trong đó đã kết luận và chỉ đạo:
        Ngày 28/10/2018, Bộ giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 53/2018/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu.  
        Ngày 08/11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.
        Ngày 05/11/2018, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với các ngành nghe báo cáo kết quả rà soát thực hiện quản lý sử dụng đất và đầu tư tại khu đất số 85 Nguyễn Chí Diểu và 91 Hàn Thuyên, do đồng chí Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 313/TB-UBND ngày 16/11/2018.
       Ngày 03/11/2018, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc nghe Liên doanh Công ty CP Sông Đà – Việt Hà và Công ty TNHH MTV Xây dựng và Đầu tư Thắng Gia Lộc báo cáo phương án nghiên cứu đầu tư dự án Opera Resort tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền do đồng chí Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 311/TB-UBND ngày 15/11/2018, trong đó đã kết luận và chỉ đạo:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.676.768
Truy cập hiện tại 313 khách