Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
        Ngày 07/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2580/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế. Trưởng ban là Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
        Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2634/QĐ-UBND điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Chợ Du lịch Huế, phường An Đông, thành phố Huế và phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.
         Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2635/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực phía Bắc trục Trung tâm Lăng Cô đến khu vực núi Giòn, xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2633/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo vướng mắc dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 337/TB-UBND ngày 20/8/2020, trong đó đã kết luận và chỉ đạo:
        Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 336/TB-UBND ngày 20/8/2020, trong đó đã kết luận và chỉ đạo:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
        Ngày 07/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2580/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế. Trưởng ban là Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
        Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2634/QĐ-UBND điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Chợ Du lịch Huế, phường An Đông, thành phố Huế và phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.
         Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2635/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực phía Bắc trục Trung tâm Lăng Cô đến khu vực núi Giòn, xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2633/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo vướng mắc dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 337/TB-UBND ngày 20/8/2020, trong đó đã kết luận và chỉ đạo:
        Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 336/TB-UBND ngày 20/8/2020, trong đó đã kết luận và chỉ đạo:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.280.722
Truy cập hiện tại 805 khách