Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
        Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo vướng mắc dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 337/TB-UBND ngày 20/8/2020, trong đó đã kết luận và chỉ đạo:
        Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 336/TB-UBND ngày 20/8/2020, trong đó đã kết luận và chỉ đạo:
        Ngày 29/7/2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo công tác triển khai ứng dụng công nghệ số hoá về cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh do ông Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo Kết luận số 311/TB-UBND ngày 04/8/2020.
        Ngày 19/6/2020, UBND tỉnh đã tổ chức nghe báo cáo vướng mắc dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua địa bàn thị xã Hương Thuỷ do ông Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo Kết luận số 255/TB-UBND ngày 01/7/2020.
        Ngày 19/6/2020, Sở Y tế có Công văn số 1609/SYT-NVY triển khai thực hiện Quyết định 2233/QĐ-BCĐ ngày 29/5/2020 của Trưởng BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19.
        Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã có Thông báo số 233/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án thuê cơ sở nhà đất số 20 Hà Nội, thành phố Huế, nội dung cụ thể như sau: 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
        Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo vướng mắc dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 337/TB-UBND ngày 20/8/2020, trong đó đã kết luận và chỉ đạo:
        Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 336/TB-UBND ngày 20/8/2020, trong đó đã kết luận và chỉ đạo:
        Ngày 29/7/2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo công tác triển khai ứng dụng công nghệ số hoá về cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh do ông Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo Kết luận số 311/TB-UBND ngày 04/8/2020.
        Ngày 19/6/2020, UBND tỉnh đã tổ chức nghe báo cáo vướng mắc dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua địa bàn thị xã Hương Thuỷ do ông Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo Kết luận số 255/TB-UBND ngày 01/7/2020.
        Ngày 19/6/2020, Sở Y tế có Công văn số 1609/SYT-NVY triển khai thực hiện Quyết định 2233/QĐ-BCĐ ngày 29/5/2020 của Trưởng BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19.
        Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã có Thông báo số 233/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án thuê cơ sở nhà đất số 20 Hà Nội, thành phố Huế, nội dung cụ thể như sau: 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.665.965
Truy cập hiện tại 854 khách