Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
        Ngày 23/8/2019, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe Công ty cổ phần đầu tư Bãi Cả báo cáo phương án đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Cả do đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 348/TB-UBND ngày 24/9/2019, trong đó kết luận và chỉ đạo:
      Ngày 12/9/2019, UBND tỉnh đã tổ chức buổi họp nghe báo cáo phương án xử lý bèo do ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo Kết luận số 344/TB-UBND ngày 19/9/2019:
        Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp lần thứ 8 về kết quả giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018; ngày 14/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3701/UBND-TTr.
        UBND tỉnh đã có Văn bản số 206/CTr-UBND ngày 05/9/2019 thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2019, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường được giao trách nhiệm chủ trì, tham mưu các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên ngành trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và chỉ đạo thực hiện gồm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
        Ngày 23/8/2019, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe Công ty cổ phần đầu tư Bãi Cả báo cáo phương án đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Cả do đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo số 348/TB-UBND ngày 24/9/2019, trong đó kết luận và chỉ đạo:
      Ngày 12/9/2019, UBND tỉnh đã tổ chức buổi họp nghe báo cáo phương án xử lý bèo do ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và đã có Thông báo Kết luận số 344/TB-UBND ngày 19/9/2019:
        Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp lần thứ 8 về kết quả giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018; ngày 14/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3701/UBND-TTr.
        UBND tỉnh đã có Văn bản số 206/CTr-UBND ngày 05/9/2019 thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2019, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường được giao trách nhiệm chủ trì, tham mưu các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên ngành trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và chỉ đạo thực hiện gồm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.785
Truy cập hiện tại 93 khách