Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
        Ngày 15/02/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 1057/UBND-ĐN chỉ đạo tăng cường quản lý phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.
        Ngày 12/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành  Kế hoạch số 31/KH-UBND  về vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2025.
        Ngày 12/02/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 958/UBND-ĐN tăng cường công tác quản lý người nước ngoài trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
        
        Ngày 05/02/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 759/UBND-GD chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra như sau:
        Ngày 07/01/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 130/UBND-QHXT chỉ đạo khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
        Ngày 15/02/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 1057/UBND-ĐN chỉ đạo tăng cường quản lý phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.
        Ngày 12/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành  Kế hoạch số 31/KH-UBND  về vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2025.
        Ngày 12/02/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 958/UBND-ĐN tăng cường công tác quản lý người nước ngoài trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
        
        Ngày 05/02/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 759/UBND-GD chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra như sau:
        Ngày 07/01/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 130/UBND-QHXT chỉ đạo khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.216.407
Truy cập hiện tại 10 khách