Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 31/01/2019

        Ngày 16/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-STNMT về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019.

        * Mục đích và yêu cầu của Kế hoạch như sau:

        1. Mục đích:

        - Tiếp tục nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC); tạo sự đồng thuận nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CCHC của tỉnh nói chung và của ngành Tài nguyên và Môi trường nói riêng.

        - Tăng cường sự tham gia, giám sát của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc triển khai thực hiện CCHC của cơ quan, góp phần nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan.

        2. Yêu cầu:

        - Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến công tác CCHC một cách kịp thời, đầy đủ, thường xuyên và phù hợp với tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ của từng đối tượng, từng công chức, viên chức và từng phòng, đơn vị.

        - Kết hợp công tác tuyên truyền CCHC với việc thực hiện kế hoạch CCHC của tỉnh và của Sở; lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của ngành.

        - Đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của công chức, viên chức và mọi đối tượng trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC nhà nước, nhất là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực do ngành quản lý.

        - Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất./.

Tập tin đính kèm:
N.N.Thịnh - P.KTTVBĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.702
Truy cập hiện tại 89 khách