Tìm kiếm tin tức

 
Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 10/01/2019

        Ngày 16/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

       Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 thay thế cho Nghị định 141/2017/NĐ-CP. Theo đó, mức tiền lương tối thiểu năm 2019 sẽ tăng lên 5,3% so với mức lương tối thiểu năm 2018. Như vậy, tính theo các vùng quy định, người lao động được tăng từ 160 nghìn đến 200 nghìn đồng/người/tháng.

       Mức lương cụ thể dự tính được điều chỉnh tăng như sau:

       - Lương tối thiểu tại Vùng I tăng thêm 5,0% (mức mới 4.180.000 đồng/tháng)

       - Lương tối thiểu tại Vùng II tăng thêm 5,1% (mức mới 3.710.000 đồng/tháng)

       - Lương tối thiểu tại Vùng III tăng thêm 5,2% (mức mới 3.250.000 đồng/tháng)

       - Lương tối thiểu tại Vùng IV tăng thêm 5,8% (mức mới 2.920.000 đồng/tháng).

       Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương cho người lao động. Với người đã qua học nghề, đào tạo nghề, mức lương phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng trên./.

Tập tin đính kèm:
P.T.T.Huyền - TT KT-CNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.781
Truy cập hiện tại 97 khách