Tìm kiếm tin tức

 
Công tác tuyên truyền năm 2021
Ngày cập nhật 05/04/2021

      Ngày 25/3/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1359/ BTNMT-TĐKTTT về Công tác tuyên truyền năm 2021.

      Theo đó, nội dung tuyên truyền:

      1. Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước

      Tập trung tuyên truyền nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phản ánh niềm tin, khí thế, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội sớm trở thành hiện thực cuộc sống; tuyên truyền việc tổ chức, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội, các phong trào thi đua yêu nước, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

      Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

      2. Tuyên truyền chương trình công tác và chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường

      Thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

      Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch để quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên cho phát triển, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, tập trung vào công tác tổng kết đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tài nguyên và môi trường; công tác tổng kết đánh giá tình hình thi hành chính sách pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, quản lý tổng hợp biển và hải đảo, đa dạng sinh học. Công tác xây dựng văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) để có hiệu lực đồng thời với Luật; công tác xây dựng các Quy hoạch quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, các chiến lược quốc gia về tài nguyên nước, chiến lược bảo vệ môi trường, chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

      Kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện Chương trình Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, kết nối liên thông cung cấp dữ liệu số phục vụ quản lý, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chỉ đạo điều hành; dịch vụ công trực tuyến nhất, là trong lĩnh vực đất đai, môi trường cho người dân; Chương trình hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

      Tuyên truyền về công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quản lý thống nhất của Trung ương và chủ động của địa phương, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình quản lý hiện nay sang mô hình phục vụ người dân, doanh nghiệp, kiến tạo cho phát triển; quán triệt kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

      3. Hưởng ứng tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội nội bật và của ngành tài nguyên và môi trường

      Hưởng ứng tuyên truyền kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, một số ngày lễ và các sự kiện lịch sử quan trọng (kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước… ).

      Tuyên truyền, hưởng ứng kỷ niệm các ngày thành lập, ngày truyền thống, sự kiện, hoạt động nổi bật thuộc các lĩnh vực của Bộ và của đơn vị. Kết hợp tuyên truyền, cổ vũ, động viên, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, điển hình./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 374 khách