Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 29/06/2020

        Triển khai thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; ngày 19/6/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 5240/UBND-TTr có ý kiến như sau:

       - Yêu cầu UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh (Cơ quan thường trực là Công an tỉnh) và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức triển khai, chỉ đạo và phối hợp thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

       - Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Quyết định và chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.469.995
Truy cập hiện tại 1.361 khách