Tìm kiếm tin tức

 
Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020
Ngày cập nhật 29/06/2020

        Ngày 11/6/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 4918/UBND-GT về tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020. Theo đó, giao trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020; đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quá trình thực hiện cần lưu ý, lồng ghép các chương trình, kế hoạch hành động đang triển khai trên địa bàn tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ môi trường: Ngày Chủ Nhật xanh, Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, đặc biệt là việc Hướng dẫn phân loại rác tại Văn bản số 4512/UBND-GT ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương khi có yêu cầu./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.469.987
Truy cập hiện tại 1.353 khách