Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 14/02/2020

      Ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT Quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

      Theo đó, nguyên tắc báo cáo:

      - Việc báo cáo phải đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời, đúng hình thức, nội dung yêu cầu của từng loại báo cáo; đúng quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường và hướng dẫn tại Thông tư này. Người ký báo cáo phải đảm bảo theo đúng thẩm quyền, phù hợp với từng loại báo cáo và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan báo cáo.

      - Bảo đảm tính rõ ràng, công khai, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu báo cáo, tính an toàn, an ninh thông tin và tính bảo mật theo quy định của pháp luật; bảo đảm khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

       Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/02/2020.

      Triển khai Thông tư  trên, ngày 07/02/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 874/UBND-ĐC giao Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiên cứu nội dung Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 68 khách