Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 14/02/2020

      Ngày 25/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000.

      Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động xây dựng, vận hành, cập nhật, lưu trữ, cung cấp, sử dụng mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000.

      Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2020 (thay thế Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT ngày 12/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000).

      Triển khai Thông tư  trên, ngày 05/02/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 752/UBND-ĐC giao Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiên cứu nội dung Thông tư số 23/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 66 khách