Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/01/2020

        Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 280/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

        * Theo đó, mục đích của Kế hoạch:

        - Triển khai các bước lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế nhằm đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, theo nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

        - Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Huế nhằm tăng cường đầu tư xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo định hướng của Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị.

        - Thành lập một số phường trên cơ sở nguyên trạng địa giới hành chính của các xã, thị trấn và sắp xếp các phường có quy mô nhỏ thuộc thành phố Huế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; đảm bảo quy mô, tỷ lệ phát triển đô thị trong tương lai của thành phố trực thuộc Trung ương.

         * Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Sở Nội vụ trong tổ chức thực hiện Đề án, chịu trách nhiệm về kỹ thuật bản đồ liên quan đến các nội dung chuyên môn; cung cấp số liệu về diện tích đất tự nhiên, diện tích các loại đất của cấp huyện, cấp xã có liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai- VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.200.128
Truy cập hiện tại 80 khách