Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải các bệnh viện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/10/2019

        Ngày 30/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2403/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải các bệnh viện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chủ yếu sau:

        1. Tên dự án: Hệ thống xử lý nước thải các bệnh viện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

        2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

        3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Thu gom và xử lý triệt để nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Trung tâm y tế huyện Phú Lộc, Trung tâm y tế huyện A Lưới, Bệnh viện Tâm thần Huế, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thừa Thiên Huế đạt thông số quy định tại cột A, QCVN 28:2010/BTNMT.

        4. Nội dung và quy mô đầu tư:

        - Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom và xử lý nước thải công suất khoảng 120m3/ngày đêm.

        - Trung tâm y tế huyện A Lưới: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom và xử lý nước thải công suất khoảng 120m3/ngày đêm.

        - Bệnh viện Tâm thần Huế: đầu tư xây dựng mới hệ thống thu gom và xử lý nước thải công suất khoảng 120m3/ngày.đêm.

        - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi: Đầu tư xây dựng mới hệ thống thu gom và xử lý nước thải công suất khoảng 40 m³/ngày đêm.

        5. Nhóm dự án: Nhóm C.

        6. Địa điểm xây dựng: Huyện Phú Lộc, huyện A Lưới, thành phố Huế.

        7. Tổng mức đầu t­ư dự kiến: 41.823 triệu đồng.

        8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn sự nghiệp y tế.

        9. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.207.934
Truy cập hiện tại 48 khách