Tìm kiếm tin tức

 
Tham vấn ĐTM dự án “Hệ thống kênh thoát lũ cách ly Phú Lương, Diêm Tụ - Phú Gia và nâng cấp đê Trường Lưu Phú Đa 2, đê Đại Giang đoạn từ hói Trường Lưu về cầu Đại Giang, huyện Phú Vang”
Ngày cập nhật 30/05/2022

       - Chủ dự án: Ban Quản dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Vang

       - Địa chỉ: Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

       - SĐT: 0234.3859087

       - Đại diện: Ông Phan Văn Ngọc

       - Chức vụ: Giám đốc.

       1. Địa điểm thực hiện dự án

       Xã Phú Gia, xã Phú Lương và thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án

       Trong phạm vi thực hiện dự án, có sử dụng khoảng 4.188,3 m2 đất trồng lúa nước nước 02 vụ.

       3. Quy mô

       Tọa độ điểm đầu và điểm cuối của các tuyến thi công được giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN 2000 (KTT 1070, múi chiếu 30)

X (m)

Y (m)

Hệ thống kênh thoát lũ cách ly Phú Lương tuyến 1

Điểm đầu

1822201

573238

Điểm cuối

1818795

575089

Hệ thống kênh thoát lũ cách ly Phú Lương tuyến 2

Điểm đầu

1813262

575079

Điểm cuối

1818149

575062

Kênh Diêm Tụ - Phú Gia tuyến 1

Điểm đầu

1814174

580832

Điểm cuối

1813588

580181

Kênh Diêm Tụ - Phú Gia tuyến 2

Điểm đầu

1816014

579757

Điểm cuối

1815369

579848

Tuyến đê Trường Lưu Phú Đa 2

Điểm đầu

1816106

579489

Điểm cuối

1815518

578572

Đê Đại Giang đoạn từ hói Trường Lưu về cầu Đại Giang

Điểm đầu

1815117

578039

Điểm cuối

1813551

578579

 
       4. Các hạng mục công trình chính và phụ trợ

       4.1 Các hạng mục công trình chính

       a) Hệ thống kênh thoát lũ cách ly Phú Lương: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đê với tổng chiều dài khoảng 9.200m, gồm 2 tuyến: tuyến 1 và tuyến 2.

       b) Kênh Diêm Tụ - Phú Gia: Xây mới, nâng cấp tuyến đê kênh Diêm Tụ Phú Gia với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2.950m, gồm 2 tuyến: tuyến 1 và tuyến 2.

       c) Tuyến đê Trường Lưu Phú Đa 2: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đê chiều dài khoảng 1.500m.

       d) Đê Đại Giang đoạn từ hói Trường Lưu về cầu Đại Giang: Nâng cấp tuyến đê có chiều  dài khoảng 1.800m.

       4.2. Các hạng mục công trình phụ trợ

       - Hạng mục lán trại ở công nhân; bãi tập kết nguyên vật liệu...

       - Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường của dự án gồm hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại vị trí tập kết tạm chất nạo vét, vị trí đổ thải chất nạo vét....

       Thời gian tiếp nhận ý kiến: 15 ngày, kể từ ngày 30/5/2022

       Mọi ý kiến phản hồi đối với Báo cáo ĐTM xin gửi đến:

       Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

       115 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế. Điện thoại: 0234. 3845089

       Email: bvmt.stnmt@thuathienhue.gov.vn./.

Tập tin đính kèm:
BBT + CCBVMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.879
Truy cập hiện tại 189 khách