Tìm kiếm tin tức

 
Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày cập nhật 10/06/2020
Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị.

        Ngày 08-09/6/2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đại hội Đảng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội gồm 96/98 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở (trong đó, đảng viên chính thức là 88 đồng chí, dự bị là 8 đồng chí). Đại diện Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tham dự và chỉ đạo Đại hội do đ/c Hoàng Ngọc Tuấn - Phó Bí thư làm trưởng Đoàn.

       Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Sở đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa VII để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch hằng năm; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn, xây dựng khối đoàn kết nội bộ ngày càng vững mạnh, tập hợp các tổ chức đoàn thể, tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); tập trung công tác xây dựng đảng; phát triển đảng viên mới theo nghị quyết.