Tìm kiếm tin tức

 
Sở Tài nguyên và Môi trường phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020
Ngày cập nhật 16/03/2020
Apphich Ngày Khí tượng thế giới 2020

        Nhằm triển khai hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Nước thế giới năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1182/BTNMT-TĐKTTT ngày 09/3/2020, ngày 16/3/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 430/STNMT-KTTVBĐKH gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế với nội dung như sau:

       1. Đề nghị các địa phương, cơ quan đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng cụ thể, thiết thực phù hợp với đơn vị, địa phương theo các nội dung chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên.

       2. Về nội dung: Nội dung của các hoạt động về băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu với chủ đề Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Nước thế giới năm 2020 theo file đính kèm (hoặc tại trang website của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://monre.gov.vn), Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động về Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 115 Nguyễn Huệ, thành phố Huế trước ngày 03/4/2020 để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
N.N.Thịnh - P.KTTVBĐKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 404 khách