Tìm kiếm tin tức

 
Thông báo kết quả quan trắc thông số Bụi PM2.5 tại thành phố Huế ngày 13/10/2019
Ngày cập nhật 02/07/2020

        Theo kết quả chất lượng môi trường không khí được quan trắc tại trạm quan trắc tự động và liên tục môi trường không khí (đặt tại Trường Cao đẳng sư phạm Huế, số 83 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế), Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả quan trắc của ngày 13/10/2019. Theo đó, kết quả quan trắc thông số Bụi PM2.5 nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

      Theo Quyết định số 878/QĐ-TCMT ngày 01/7/2011 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành  sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI), chỉ số chất lượng không khí ngày 13/10/2019 đối với thông số Bụi PM2.5 là 33, chất lượng không khí ở mức tốt.

Sơ đồ so sánh kết quả quan trắc thông số Bụi PM2.5 với QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

        Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo kết quả quan trắc chất lượng môi trường trên trang thông tin điện tử của Sở./.

CCBVMT + TTQTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 368 khách