Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Ngày cập nhật 29/03/2019

        Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 27/01/2019 của UBND tỉnh và Kế hoạch triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 25/3/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 39/KH-STNMT triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

       Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả Luật PCTN năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở để góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị tạo lòng tin của nhân dân, giữ vững ổn định tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

       Việc tổ chức, triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên; công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thi hành Luật theo đúng chủ trương, đường lối và sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ./.

Tập tin đính kèm:
H.V.Uyên - TTr
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.783.909
Truy cập hiện tại 2.348 khách